Årsmøte 2016  for Espevær Bedehuskapell

Årsmøte 2016 for Espevær Bedehuskapell

Publisert av John Elter den 25.02.17.
Søndag 26 februar 2017 kl 17.00 avholdes det årsmøte for Espevær Bedehuskapell i småsalen.

Saksliste
Sak 1 - Årsmelding for 2016
Sak 2 - Regnskap for 2016
Sak 3 Valg av 3 styremedlemmer (for 2 år)
Sak 4 - Valg av revisor samt styreformann og kasserer

Etter årsmøtet blir det et kort styremøte