Helsefremjande lokalsamfunn

Helsefremjande lokalsamfunn

Publisert av John Elter den 02.04.18.

Espevær Grendautvalg i samarbeid med prosjektgruppa 

VELKOMMEN TIL GRENDAMØTE

PÅ ESPEVÆR SKULE

Torsdag 5. april kl. 17.30 – 19.30

Tema: Espevær i framtida

Innspel til kommuneplanen sin samfunnsdel

Prosjektet: «Helsefremjande lokalsamfunn»

Kva har skjedd etter førre grendamøte – status!

Servering

 

VEL MØTT