Historiefortelling - Vårsildefiske og sildesalting

Historiefortelling - Vårsildefiske og sildesalting

Publisert av John Elter den 13.01.17.

Søndag 19/2 kl 14.45 blir det historiefortelling om øysamfunnet Espevær i gymsalen på Espevær skole.

Tema er: "Vårsildfisket og sildesalting i Espevær på 18 - 1900 talet"  

Temaet denne gangen blir vårsildfisket og alle aktivitetene som fulgte med dette rike fisket.
Aktiviteten under dette fisket var særdeles stor og mange fra hele landet flyttet til Espevær for å få seg arbeid med sildesalting og ikke minst å delta i fisket.
Andre yrkesgrupper som bøkkere, tømmermenn, murere, glassmester, m.fl. fant det også interessant å komme til Espevær å skaffe seg arbeid.

Espevær har vært et senter for fiskeriene i Bømlo-Finnås siden før 1700 tallet.
Det har vært en utfordring for Historiegruppa å levendegjøre - mange ganger dramatiske hendelser - fra den tiden.
Det har også vært en utfordring å skape en helhetlig og interessant fremstilling av hva som skjedde i denne tidsepoken.
En utfordring har det også vært å lage et sammendrag av all den mengde stoff som er skrevet ned i ettertid fra denne tiden.
Dette kan bli en gripende og ekte opplevelse når Historiegruppa legger frem sitt resultatet av dette arbeide.
Det serveres kaffe og kaker og vi håper på innspill fra publikum.
Tidspunktet er tilpasset de som vil ta skyssen fra Eidesvik til Espevær kl 14:05 med retur fra Espevær til Eidesvik kl 17:15

Pris kr 50,- for voksne og barn er gratis.


Hjertelig velkommen

Vi håper å få innspill fra publikum. 
Vi håper å få innspill fra publikum.