Hummperprosjektet - Informasjonsmøte

Hummperprosjektet - Informasjonsmøte

Publisert av John Elter den 13.04.17.

”Det inviteres til informasjonsmøte i Hummerprosjektet på Puben torsdag 13. april kl 14:00, med enkel servering”

 

Ønsker å si noen ord om hva som er av muligheter på Espevær;
- Espevær har en veldig god forutsetning for å bli kjent som «Hummer øya».
Espevær med øyene rundt har et naturgitt komparativt fortrinn for hummer, og historisk ble det årlig fanget og solgt opp til 75.000 hummer fra Espevær og nærliggende områder.

Forskning viser at metodikken og teknologien vi tenker bruke vil gi en oppvekst og gjenfangst fra 5 til 30 % av utsett yngel. Med de naturgitte fakta i bakhodet vil det være naturlig å håpe på at vi vil ligge i øvre skala og at en da i løpet av et 8-10 års perspektiv igjen vil kunne fiske store mengder hummer på og rundt Espevær.

 

Et prosjekt som dette vil ikke gi umiddelbare arbeidsplasser på Espevær, men vil  gi mange ringvirkninger og bidra til en rekke arbeidsplasser frem til hummerfisket er bærekraftig.

Det vi være behov for ca et årsverk de første 3-4 år, konsentrert på 3 til 3,5 måned samt utvidet bemanning i tilknytning til hummerparken og besøkssenteret.

Ut over dette er det behov for samarbeid med andre, for eksempel utleie av teiner og båt i forbindelse med hummerhyttene, utvikle ulike skole og bedrifts ”pakker” inkludert omvisninger og forskjellige typer servering hvor en inkluderer både Gammel Posten, Baadehuset og andre.

 

Mvh,

Thore Amundsen