INVITASJON TIL BYGDEMØTE

INVITASJON TIL BYGDEMØTE

Publisert av Aina Størksen den 30.07.23.

Espevær Grendautvalg inviterer alle på Espevær til bygdemøte.

 Bedehuset, 5.august, kl 15:00 -17:00

 

Tema:

  • Presentasjon av Espevær Grendautvalg
  • Arbeidsgrupper
  • Visjon for Espevær
  • Eventuelt

 

Alle er hjertlig velkommen J