Oppsummering fra bygdamøtet

Oppsummering fra bygdamøtet

Publisert av Aina Størksen den 08.08.23.

Her er en liten oppsummering fra Bygdemøtet I Bedehuset 5. august

Vi ønsket velkommen til 47 stk  :)

 • Presentasjon av nytt styre med navn og bilde. Det var flere som ikke hadde anledning til å stille denne dagen. Deltagere fra styret var Jørgen, Jan Idar, Reidun og Grethe.
 • Avgående styre fikk en keramikkfigur fra Galleri Kristina Wilhelmina og applaus som takk for innsatsen gjennom mange år.Jan Helmik og Brita var tilstede. Arnulf, John, Espen og Dagfinn får sine ved første anledning J
 • Første tema var Beredskap på Espevær.

  -Vi skal bruke 110-112-113 og etatene vil formidle til lokalt personell på vakt.

  -Vi snakket om brannberedskap og nødvendigheten av å holde områdene rundt husene og ellers fri for det som brenner godt. Med den brannberedskapen vi har her er forebygging det viktigste branntiltaket.

  -Det ble presisert fra personell i denne tjenesten at ingen skal vente med å ringe  nødnr. med tanke på å ikke forstyrre lokalt personell på natten.

 • Espevær næringsliv består av 26 stiftelser, firmaer og private “foretak” .
 • Espevær Grendautvalg har som visjon at:

-vi fortsatt har butikk og post m/bensin og diesel

-vi fortsatt har skyssbåt fra Eidesvik

-vi får reguleringer til boligbygging

- det blir økt antall fastboende

-det blir økt antall ferieboende

-Vi har løst parkeringsplass utfordringen

ALLE Trenger ALLE

Så inspirerert fra «Vi På Saltkråkan» ( for de som er i den alderen at de husker den J )

Fastboende + Ferieboende = VI på ESPEVÆR J

 

Kjekt å vite:

 • Visitespevaer.com er vår hjemmeside der info om åpningstider, arrangement etc blir lagt inn. (De som ønsker å formidle noe må sende ferdig forfattet innlegg til Aina@webshop1.no)
 • Husholdningsavfall -innsamling er på mandager
 • En lørdag i året er det «avfallsdag» med konteinere på biekaien. (i år 26.august)
 • Du kan ta med tilhenger på M/S Rose Ekspress og leie Pickupen til Inge for transport.
 • Geocatch finnes ute i marka J
 • Eikøy bar finner du på Google map.
 • Ville blomster påEspevær og øyene rundt kan være fredet
 • Alternativ P-plass er ved ferjekaien på Langevåg. Taxi til Eidesvik får du her: 07000, Bømlo TAXI 53424006, Bremnes TAXI 53426000

 

Vi snakket om bærebjelkene i samfunnet på Espevær.  BUTIKKEN-BEDEHUSET-GRENDAHUSET-GRENDAUTVALGET. Og nødvendigheten det er at vi alle bidrar til at vi har disse.

Vi takket alle våre ildsjeler som hvert år jobber dugnad slik at våre gjester har mulighet til å oppleve og se Espeværs historie.

HUMMERPARKEN – BAADEHUSET – TURLAGET TRØ-TE – ESPEVÆR HISTORIELAG

I den forbindelse ville vi spesielt takke Elna og Svein Barane for at vi alle kan ferdes på trygge og merkede stier i marka. De fikk en figur fra Galleri Kristina Wilhelmina.

Medlemsregistrering:

På årsmøtet ble det besluttet at vi starter med medlemsregistrering med kontingent. Vi har satt prisen til 300 pr.husstand pr. år. Tanken bak dette er at da har vi mulighet til å sende dere info eller spørsmål samt vi står sterkere i å søke midler basert på antall medlemmer. Vi har medlemsregister i  StyreWeb og sender betalings info via dem. Jeg legger ved bilde nederst på arket her, så kan dere sende info på mail til oss. Vi ønsker også info om dere ønsker å bidra i en eller flere av våre grupper. Ideen der er at de som er ansvarlig for gruppen lager en messenger gruppe og inviterer dere til den.

Innspill fra deltagere:

 • Feriehusene skulle vært mer i bruk. Folk i husene gir levebrød til butikken
 • Forslag om liste på skyssen eller butikken med oversikt over personell med beredskapskompetanse (førstehjelpere,leger etc) på øyen.

                 Her snakket vi om at i forhold til personvern så skal all henvendelse skje via beredskapssentralen

 • Leie inn geiter for å beite ned kratt og busker.

Parkering i Eidesvik:

 Grendautvalget jobber med å få «råderett» over P-plassen (uten utgifter til vedlikehold/brøyting). Da er planen at det skal bli camping forbudt ( idag har bobiler lov å campe) og p-avgifter. Inntil videre, når det er fullt, så anbefales det å bruke p-plasser evt ved Ferjen på Langevåg og ta taxi til Skyss båten.

 

Alle var enige om at det var et nyttig møte som burde gjentas neste år.

Vi fikk forslag om å legge det til Avfalls-helgen, Sommerbasar-helgen eller en helg på våren.

 

Send gjerne innspill til agenda for neste Bygdemøte 😊

 

Kontaktinformasjon Espevær Grendautvalg.                                                                                                

Postboks 88, 5444 ESPEVÆR

Espeværgrendautvalg@outlook.com