Orienteringsmøte med ordfører og rådmann

Orienteringsmøte med ordfører og rådmann

Publisert av John Elter den 30.11.16.

Espevær Grendautvalg har invitert seg selv til et orienteringsmøte med Ordfører og Rådmann i Kommunehuset på Bremnes.

Det er et par år siden forrige orienteringsmøte og vi har tidligere møtt med tre representanter fra grendeutvalget.

Tema til orienteringsmøte

Grendeutvalgenes rolle som høringsinstans
• Kommuneplanen (Espevær som hjørnestein i Bømlo kommune)
• Kommuneplanens arealdel (byggeavstand fra sjø)
• Stiftelsen Espevær Bolyst - utleie
• Båtsambandet Espevær-Eidesvik
• Samfunnsberedskap
• Småbåthavn i Eidesvik
• Parkering i Eidesvik
• Havkontoret - stedsuavhengige arbeidsplasser
• Hummerhyttene i Nordøyane
• Kulturlandskapet (skogrydding/lyngbrenning/sauehold)
• Private reguleringsplaner

Møtet avholdes i Kommunehuset på Bremnes onsdag 14 desember 2016 kl 13.00

Fra Grendautvalget møter Ragnfrid Sønstabø, Jan Helmik Meland og en ungdomsrepresentant.
Fra Kommunen møter Ordfører og Rådmann