Prosjekt Helsefremjande nærmiljø

Prosjekt Helsefremjande nærmiljø

Publisert av John Elter den 12.10.16.


Til deg mellom 67 - 79 år i Rubbestadneset, på Espevær og Moster - me treng di hjelp!

Rubbestadneset, Moster og Espevær er tre lokalsamfunn på Bømlo som er med i eit stort 3- årig prosjekt, kalla helsefremjande nærmiljø. 

Målet er å finne ut korleis det er å bu i desse lokalsamfunna, kva som er bra og kva som kan bli betre.

Personar knytt til grendautvala på Espevær, Moster og Rubbestdneset vil i haust (veke 42-44  - 17/10 - 6/11)
dele ut eit enkelt spørjeskjema på nærbutikken, som vi ber om at NETTOPP DU, mellom 67 - 79 år, tek deg tid til å svara på.

Svaret er anonymt og kan ikkje sporast attende til deg

Tusen takk for at NETTOPP DU bidreg til dette med litt av di tid.

Anne-Beth Njærheim
prosejktleiar 
Bømlo kommune

KONTAKTPERSON FOR ESPEVÆR 
Anne Hatlevik er Espevær sin kontaktperson i prosjektet for Espevær.

Det er ikke alle i denne aldersgruppen som har Facebook eller internett.
Du kan hjelpe til ved å fortelle om prosjektet til alle i denne aldersgruppen
På den måten kan flest mulig få vite om prosjektet og delta i undersøkelsen.

Det er mulig å svare på undersøkelsen på Joker Espevær i perioden 17/10 - 6/11