Strandrydding på Espevær 17 -  21 september

Strandrydding på Espevær 17 - 21 september

Publisert av John Elter den 04.09.20.

Sjølv om det har vore gjort ein kjempejobb med strandrydding tidlegare år, så kjem det stadig nytt boss inn i

strendene våre.

 

Bømlo kommune, SIM og Friluftsrådet Vest vil også i år arrangere felles strandryddehelg.

 

SIM vil setje ut kontainer på Biekaien torsdag 17.sept. og hentast inn måndag 21. sept.

Ved konteinarane vert det lagt ut hanskar og sekker som kan brukast til rydding i strendene.

 

Lag og organisasjonar kan gå inn på SIM si heimeside og registrere kva strand dei vil rydde. Ta bilete av strandområde  før rydding og bilde av sekkene etterpå.

Sekkene kan hivast i konteinarane . Laget vil då få kr. 100,- pr. sekk.

 

Ta kontakt med Arild Vik i SIM  påmob: 97 55 55 30 eller Arnulf Bie på Espevær 40 46 80 20 dersom de har spørsmål om dette.

 

Håper at mange lag og organisasjonar har høve til å delta i år også.

Tusen takk til alle som deltar.

 

Med helsing

 

Bømlo kommune