Tilskuddsordning til frivillig arbeid

Tilskuddsordning til frivillig arbeid

Publisert av John Elter den 29.11.16.

3 mill.kr er satt av til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen, noe som skal bidra til å forebygge ensomhet blant eldre. 1,5 mill.kr er satt av til utvikling og spredning av kreativt skrivearbeid innenfor omsorgstjenestene. Prosjektene skal bidra til kreativ skrivning blant eldre og til økt mestring og livskvalitet for eldre.Har du en tanke eller idé som kan forebygge ensomhet blant eldre?
Ta kontakt med Espevær Grendautvalg for å få hjelp til å søke om midler.
​Mål for ordningen

Å fremme frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og opplysningsvirksomhet og kontaktskapende arbeid bl.a. ved å tilrettelegge for:

  • besøks- og aktivitesvenner i eldreomsorgen.
  • kreativ skriving blant eldre i omsorgstjenestene.

Målgruppe

Primærmålgruppe:

Personer som har eller kan ha nytte av arbeidet organisasjonene driver. For midler reservert til:

  • besøks- og aktivitetsvenner er målgrupppen personer i eldreomsorgen
  • kreativ skriving er målgruppen eldre personer i omsorgstjenestene
Du kan lese mer på Helsedirektoratets egen side her.

Kontakt Espevær Grendautvalg her